Værdier

Nordvestsjællands American Football Club (NAFC) er en ung og målrettet klub, i stærk udvikling. Klubben arbejder hele tiden på at blive bedre og lære mere.  Derfor har NAFC bestyrelse udarbejdet en værdi & holdnings politik, på baggrund af trænere og spilleres udsagn omkring klubben.

NAFC ønsker at alle nye som gamle, tilskuere/medlemmer/spillere, har det rart når de er omkring klubben og derfor opfordre vi alle, til at værne om NAFC værdier & holdninger, så vi både i, og uden for klubben, kan bevare et godt renommé samt være en del af en fantastisk klub.

Klubbens værdier & holdninger, revideres løbende af bestyrelsen. Spillere samt trænere, bliver inddraget i dele af processen.  Klubbens værdier & holdninger, vil være tilgængelig for alle trænere og spillere, samt vil de være tilgængelige for medlemmer og andre interesserede via klubbens hjemmeside.

1. Opførsel
American Football er en meget disciplineret sportsgren, hvor der skal udvises fokus, trænings moral og holdånd, både før, under og efter hver kamp, samt til træninger og Camps.

Det betyder når træneren:
- Taler, tier man stille og lytter
- Beder dig om at løbe en omgang, gør man det

  • Korrigerer eller på anden måde giver konstruktiv kritik, til eksempelvis træninger, er det fordi de vil forbedre din teknik og gøre dig til en bedre spiller.

I tilfælde af at en træner, ikke kan være til stede, under såvel kamp som træning, vil det være den af træneren, udpegede person, der bestemmer. Dennes beslutninger skal respekteres på lige fod med trænerens. Husk altid, at en træners udsagn er ikke til diskussion, samt under kampe skal dommernes anvisninger følges, om man er enig eller ej!

Al uprofessionel samt uønsket opførsel bliver ikke tolereret i klubben, og der vil blive slået hårdt ned på det, her er det bestyrelsen som i samråd med spillerens træner, kan uddele sanktioner i form af karantæne, og eventuelt længerevarende udelukkelse fra klubbens aktiviteter.

Uprofessionel samt uønsket opførsel indebærer blandt andet; vedvarende manglende disciplin/efterlevelse af træner og bestyrelsens retningslinjer, heriblandt betaling af kontingent, tilsvining af:

  • Dommere
  • Med- og modspillere
  • Klubbens officials
  • Trænere

Bestyrelsen afgør i hvert enkelt tilfælde omfanget af en eventuel sanktion, der vil dog af overtrædelsens grad, først blive givet en advarsel.

2. Pædofilipolitik Der vil på alle trænere samt bestyrelsesmedlemmer, blive indhentet børneattester én gang årligt, i forbindelse med tegning af trænerkontrakter og generalforsamling.

Dette er for at sikre klubbens medlemmer og de personer som er omkring klubbens unge spillere.

Da det for os er vigtigt at alle, junior-/seniorspillere, forældre, trænere og bestyrelsen er trygge ved at være i klubben og dyrke American Football.

Det er vigtigt, at alle børn, unge, forældre og trænere er trygge ved at dyrke Amerikansk Football i NAFC.
Klubben tilstræber derfor, at der aldrig kun er én voksen træner, omkring børnene/de unge, i træningssituationen, kampsituationer, omklædningssituationer eller andre situationer.

Såfremt der inddrages eksterne instruktører i undervisningen/træningen, må disse under ingenomstændigheder efterlades alene med børnene/de unge. Der skal altid være minimum en intern træner til stede. Vi mener, at det vil være forældrene, der er de første til at opdage de ændringer i barnets/den unges adfærd, der oftest opstår som følge af et seksuelt overgreb. Det er vigtigt, at der er en god kommunikation mellem forældre og klub, så et eventuelle overgreb hurtigt opdages og stoppes. Åbenhed og kommunikation mellem alle parter, kan forhindre mange misforståelser.

NAFC opfordrer forældrene til, aktivt at deltage i deres barns idrætsliv, da dette sikrer en tættere dialog med klubben.

3. Alkoholpolitik Senior
For seniorerne i NAFC er det tilladt at nyde alkohol i forbindelse med seniorarrangementer, hvis der er juniorer tilstede, skal alkoholen begrænses til et minimum! Vi mener at voksne mennesker, selv kan administrere deres alkoholindtag, så det ikke tager overhånd. Hvis der er medlemmer som ikke kan styre det, opfordre vi til, at klubbens medlemmer, udviser ansvar og skrider ind. Alkohol er forbudt før og under kamp samt på banen og i spillerboksen!

Efter kamp er det tilladt at nyde alkohol i og uden for omklædningsrummet.

Det er dog ikke tilladt at indtage alkohol iført klubtøj eller andet tøj der er klublogo på!

Medlemmerne skal være bevidste om, at deres adfærd i fritiden relateres til NAFC, hvis de er iført klubtøj eller andet NAFC merchandise. Junior I NAFC tillades der ikke, alkohol i forbindelse med ungdomaktiviteter.

Vi mener, at alkohol og idræt for børn & unge mennesker ikke hører sammen – en sejr kan fejres lige så godt uden alkohol!

I forbindelses med klubarrangementer hvor der både er junior- & seniormedlemmer, vil junior forældrene blive underrettet og det vil fremgå af, hvis der er alkohol.

Vi har i klubben taget vores forholdsregler, så hvis der er juniorer tilstede, hvor der nydes alkohol, bliver der fra bestyrelsen, trænere og seniorspillere taget hensyn, så de så vidt det er muligt, bliver skærmet. I tilfælde, hvor ungdomsmedlemmer deltager i seniorarrangementer, er det alkoholpolitikken for juniorer, der er gældende.

Som forening hverken kan eller vil blande os i, hvad vores juniormedlemmer foretager sig i deres fritid, dog er det som for senior gældende, at man ikke indtager eller opfører sig beruset iført klubtøj.

4. Rygepolitik
Alle ved det ikke er sundt at ryge. Mange børn og unge bruger deres fritid på idræt. Når børn og unge ser voksne ryge kan de opfatte rygning positivt og selv få lyst til at prøve.

I NAFC mener vi derfor, at det er vigtigt at støtte op om, at børn skal færdes i røgfri omgivelser og at det er naturligt, at man i en idrætsforening har en politik om et røgfrit idrætsmiljø, som understøtter vores bestræbelser på at lære børn og unge at leve et sundt liv med motion og sund kost.

Især voksne skal tænke på, at vi skal fremstå som rollemodeller for alle vores børn. Vi kan ikke nægte vore medlemmer, trænere, ledere og øvrige folk tilknyttet NAFC at ryge.

Vi opfordrer imidlertid til, at man ikke ryger, når man dyrker sin sport og/eller arbejder for NAFC. Det gælder også, når man er på træningsture, til kampe og stævner på udebane eller ved sociale arrangementer.

Det skal nævnes at Holbæk Kommunes rygepolitik gør, at det under alle omstændigheder ikke er tilladt at ryge i indendørs lokaler med offentlig adgang, samt at alle kommunens medarbejdere ikke må ryge i arbejdstiden.

Ved NAFC klubhus vil der være områder som er til rygere, således at vores børn ikke bliver udsat for passiv rygning eller kan se rygerne

5. Internet  Hjemmesideadresse: www.nafc.dk

På hjemmesiden ligger alt offentligt materiale, heriblandt kalender, kampe, pressemeddelelser og kontaktlister. I NAFC navn er der på Facebook oprettet en fanside, til passive medlemmer og alle der måtte have interesse for klubben. Der vil i gruppen, løbende blive annonceret kommende kampe samt udsendt pressemeddelelser om blandt andet kampresultat.

Der er yderligere oprettet lukkede grupper, for henholdsvis junior- og seniorspillere, vi vil derfor opfordre alle spillere, til at være en del af disse grupper og juniorforældrene til at blive en del af juniorgruppen.

Det er af yderste vigtighed at vi alle omgås hinanden med respekt og beskeder til hinanden foregår i en fornuftig tone. Overholdes dette ikke i tilstrækkelig grad, vil man blive slettet som bruger. Dette er en beslutning, der tages i bestyrelsen.

6. Kommunikationspolitik
NAFC ønsker på ingen måde, at udøve censur eller begrænse vores medlemmers ret til at udtrykke deres holdninger. Vi ønsker dog med kommunikationspolitikken at melde klart ud, hvem der tegner foreningen. Foreningens daglige ledelse er bestyrelsen, og det er kun denne, der kan udtrykke NAFC's  officielle holdning. Det betyder, at kun bestyrelsen har retten til at underskrive sig NAFC, samt at udtale sig på foreningens vegne. Som undtagelse til dette, må trænere samt spillere, gerne stille op til interviews med pressen. Bestyrelsen forventer at trænere, ledere og andre frivillige i NAFC, bakker op omkring de beslutninger bestyrelsen træffer. Kritik af trufne beslutninger skal i første omgang rettes til bestyrelsen.

NAFC opfordrer alle med tilknytning til foreningen til at være saglige, når de deltager i diverse debatter.